• NËNËS VETËUSHQYESE NGA GRAÇANICA IU DORËZUAN QELËSAT E SHTËPISË SË RE

  NËNËS VETËUSHQYESE NGA GRAÇANICA IU DORËZUAN QELËSAT E SHTËPISË SË RE

 • Kthimi dhe forcimi ekonomik një përparësi kryesore në 2021

  Kthimi dhe forcimi ekonomik një përparësi kryesore në 2021

 • MINISTRI DALIBOR JEVTIĆ UROI DITËN E KRISHTLINDJEVE ORTODOKSE

  MINISTRI DALIBOR JEVTIĆ UROI DITËN E KRISHTLINDJEVE ORTODOKSE

 • MINISTRI DALIBOR JEVTIĆ UROJ VITIN E RI 2020

  MINISTRI DALIBOR JEVTIĆ UROJ VITIN E RI 2020

 • Ministri Dalibor Jevtić uroi Krishtlindjet besimtarëve të cilët festojnë këtë festë sipas kalendarit Gregorian

  Ministri Dalibor Jevtić uroi Krishtlindjet besimtarëve të cilët festojnë këtë festë sipas kalendarit Gregorian

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
strategija b al  bilten b al  povratak b al 
NUMRI I REFUGJATËVE DHE TË ZHVENDOSURVE NË 1999:
Gjithsej Serbia Mali i Zi Maqedoni
226.418 187.129 30.289 9.000
*PERSONAT E ZHVENDOSUR BRENDA NË KOSOVË: 25.000
*INTERESUAR PËR KTHIMIN: 20.000

 

Dečani Đakovica Đeneral Janković Dragaš Glogovac Gnjilane Gračanica Istok Junik Kačanik Kamenica Klina Klokot Kosovo Polje Leposavić Lipljan Mališevo Mamuša Mitrovica J. Mitrovica S. Novo Brdo Obilić Orahovac Parteš Peć Podujevo Priština Prizren Ranilug Srbica Štimlje Štrpce Suva Reka Uroševac Vitina Vučitrn Zubin Potok Zvečan
Deçan Graqanicë Kllokot Novobërda Rahovec Vushtrri
Dragash Hani i Elezit Leposaviq Obiliq Ranillug Zubinpotok
Ferizaj Istog Lipjan Partesh Shtërpcë Zveqan
Fushë Kosovë Junik Malishevë Pejë Shtime
Gjakovë Kamenicë Mamusha Podujevë Skenderaj
Gjilan Kaqanik Mitrovica e Jugut Prishtinë Suhareka
Gllogovc Klinë Mitrovica e Veriut Prizren Viti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502