• NE KLINE JANE THYER XHAMAT NE SHTEPINE E TE KTHYERIT

  NE KLINE JANE THYER XHAMAT NE SHTEPINE E TE KTHYERIT

 • 475 М3 DRU JANË SHPËRNDARË TEK TË KTHYERIT

  475 М3 DRU JANË SHPËRNDARË TEK TË KTHYERIT

 • Zjarr në një pjesë të Pavijonit

  Zjarr në një pjesë të Pavijonit "E" në qendër të Prishtinës

 • Në fshatrat e Komunës së Novobërdës, punohet në realizimin e projektit për asfaltimin e rrugës dhe ndërtimin e urës

  Në fshatrat e Komunës së Novobërdës, punohet në realizimin e projektit për asfaltimin e rrugës dhe ndërtimin e urës

 • Deklaratë e përbashkët nga OSBE, UNHCR dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim

  Deklaratë e përbashkët nga OSBE, UNHCR dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
strategija b al  bilten b al  povratak b al 
NUMRI I REFUGJATËVE DHE TË ZHVENDOSURVE NË 1999:
Gjithsej Serbia Mali i Zi Maqedoni
226.418 187.129 30.289 9.000
*PERSONAT E ZHVENDOSUR BRENDA NË KOSOVË: 25.000
*INTERESUAR PËR KTHIMIN: 20.000

 

Dečani Đakovica Đeneral Janković Dragaš Glogovac Gnjilane Gračanica Istok Junik Kačanik Kamenica Klina Klokot Kosovo Polje Leposavić Lipljan Mališevo Mamuša Mitrovica J. Mitrovica S. Novo Brdo Obilić Orahovac Parteš Peć Podujevo Priština Prizren Ranilug Srbica Štimlje Štrpce Suva Reka Uroševac Vitina Vučitrn Zubin Potok Zvečan
Deçan Graqanicë Kllokot Novobërda Rahovec Vushtrri
Dragash Hani i Elezit Leposaviq Obiliq Ranillug Zubinpotok
Ferizaj Istog Lipjan Partesh Shtërpcë Zveqan
Fushë Kosovë Junik Malishevë Pejë Shtime
Gjakovë Kamenicë Mamusha Podujevë Skenderaj
Gjilan Kaqanik Mitrovica e Jugut Prishtinë Suhareka
Gllogovc Klinë Mitrovica e Veriut Prizren Viti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502