• Së shpejti apartamente të reja për banorët e qendrave kolektive dhe familjet e rrezikuara

  Së shpejti apartamente të reja për banorët e qendrave kolektive dhe familjet e rrezikuara

 • Punimet për rinovimin e qendrës kolektive

  Punimet për rinovimin e qendrës kolektive "Bergen" në Graçanicë po vazhdojnë sipas planit

 • Është aprovuar ndërtimi i shtëpive të reja për të kthyerit

  Është aprovuar ndërtimi i shtëpive të reja për të kthyerit

 • NJOFTIM PËR MEDIA E MINISTRIT DALIBOR JEVTIC ME RASTIN E THYRJES SË KISHËS ORTODOKSE NË BABIN MOST

  NJOFTIM PËR MEDIA E MINISTRIT DALIBOR JEVTIC ME RASTIN E THYRJES SË KISHËS ORTODOKSE NË BABIN MOST

 • MOBILE DHE TEKNIKË E BARDHË PËR TË KTHYERIT

  MOBILE DHE TEKNIKË E BARDHË PËR TË KTHYERIT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
strategija b al  bilten b al  povratak b al 
NUMRI I REFUGJATËVE DHE TË ZHVENDOSURVE NË 1999:
Gjithsej Serbia Mali i Zi Maqedoni
226.418 187.129 30.289 9.000
*PERSONAT E ZHVENDOSUR BRENDA NË KOSOVË: 25.000
*INTERESUAR PËR KTHIMIN: 20.000

 

Dečani Đakovica Đeneral Janković Dragaš Glogovac Gnjilane Gračanica Istok Junik Kačanik Kamenica Klina Klokot Kosovo Polje Leposavić Lipljan Mališevo Mamuša Mitrovica J. Mitrovica S. Novo Brdo Obilić Orahovac Parteš Peć Podujevo Priština Prizren Ranilug Srbica Štimlje Štrpce Suva Reka Uroševac Vitina Vučitrn Zubin Potok Zvečan
Deçan Graqanicë Kllokot Novobërda Rahovec Vushtrri
Dragash Hani i Elezit Leposaviq Obiliq Ranillug Zubinpotok
Ferizaj Istog Lipjan Partesh Shtërpcë Zveqan
Fushë Kosovë Junik Malishevë Pejë Shtime
Gjakovë Kamenicë Mamusha Podujevë Skenderaj
Gjilan Kaqanik Mitrovica e Jugut Prishtinë Suhareka
Gllogovc Klinë Mitrovica e Veriut Prizren Viti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502