• NJOFTIM PER MEDIA -Ministrat Jevtić dhe Rakić vizituan manastirin Visoki Deçani

  NJOFTIM PER MEDIA -Ministrat Jevtić dhe Rakić vizituan manastirin Visoki Deçani

 • NJOFTIMI PËR MEDIA - Fuqizimi ekonomik i personave të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerve

  NJOFTIMI PËR MEDIA - Fuqizimi ekonomik i personave të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerve

 • Kulmi i ri mbi kokë për 38 familje të zhvendosura brenda vendit

  Kulmi i ri mbi kokë për 38 familje të zhvendosura brenda vendit

 • STATUSI I MARRËVESHJEVE TË BRUKSELIT ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NGA SERBIA

  STATUSI I MARRËVESHJEVE TË BRUKSELIT ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NGA SERBIA

 • Urimi me rastin e Ditës së Egjiptianëve

  Urimi me rastin e Ditës së Egjiptianëve

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
strategija b al  bilten b al  povratak b al 
NUMRI I REFUGJATËVE DHE TË ZHVENDOSURVE NË 1999:
Gjithsej Serbia Mali i Zi Maqedoni
226.418 187.129 30.289 9.000
*PERSONAT E ZHVENDOSUR BRENDA NË KOSOVË: 25.000
*INTERESUAR PËR KTHIMIN: 20.000

 

Dečani Đakovica Đeneral Janković Dragaš Glogovac Gnjilane Gračanica Istok Junik Kačanik Kamenica Klina Klokot Kosovo Polje Leposavić Lipljan Mališevo Mamuša Mitrovica J. Mitrovica S. Novo Brdo Obilić Orahovac Parteš Peć Podujevo Priština Prizren Ranilug Srbica Štimlje Štrpce Suva Reka Uroševac Vitina Vučitrn Zubin Potok Zvečan
Deçan Graqanicë Kllokot Novobërda Rahovec Vushtrri
Dragash Hani i Elezit Leposaviq Obiliq Ranillug Zubinpotok
Ferizaj Istog Lipjan Partesh Shtërpcë Zveqan
Fushë Kosovë Junik Malishevë Pejë Shtime
Gjakovë Kamenicë Mamusha Podujevë Skenderaj
Gjilan Kaqanik Mitrovica e Jugut Prishtinë Suhareka
Gllogovc Klinë Mitrovica e Veriut Prizren Viti
logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502