Hene, 24 Shkurt 2020 12:21

Takimi i Ministrit Dalibor Jevtic me Ambasadorin e OSBE-së në Kosovë Jan Brathuu

Planet e ardhshme të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, bashkëpunimi i vazhdueshëm për procesin e Shkupit dhe kthimi i personave të zhvendosur, përmirësimi i jetës së të kthyerve dhe komuniteteve jo-shumicë dhe zbatimi i strategjive të dakorduara ishin disa nga temat e takimit të sotëm ndërmjet Ministrit për Komunitetet dhe Kthimet Dalibor Jevtic dhe Ambasadori i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë (OSBE) Jan Bratu.

Takimi theksoi se procesi i kthimit është i ndenjur për arsye të ndryshme, ku më e rëndësishmja janë pronat e uzurpuara, siguria dhe situata ekonomike për të kthyerit. Në këtë drejtim, ekziston një qëllim i qartë i Ministrisë së Komuniteteve dhe Kthimit për të ndërmarrë hapa konkretë në nivelin institucional në të ardhmen për të sjellë ndryshime pozitive.

Zyrtarët u pajtua se ishte e nevojshme të vazhdohej bashkëpunimi për procesin e kthimit të zhvendosur dhe se zyrtarët publik duhet të përmbahen nga përdorimi i ndonjë retorie nxitëse që ka një ndikim të madh negativ për të gjithë ata që kanë vendosur ose po mendojnë të kthehen në Kosovë.

"Eshtë shumë e rëndësishme që situata aktuale të ndryshojë. Ne kemi nevojë për mbështetjen e OSBE-së, ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera në Kosovë për një gjë të tillë. Jo vetëm fjalët janë të mjaftueshme, por është shumë e rëndësishme të vendosen mekanizma që do t'i detyrojnë institucionet të zbatojnë atë që është rënë dakord, "tha Jevtic.

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502