Premte, 17 Prill 2020 19:12

Janë dorëzuar ilaçe për Istogun dhe Klinen

 Kohët e krizës nëpër të cilat kalojmë të gjithë kërkojnë që të gjithë të jemi të bashkuar dhe në solidaritet.  Falë bashkëpunimit adekuat me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera të qeverisë qendrore në Kosovë, zyrat komunale për kthim dhe qendrat shëndetësore lokale dhe komunitare që veprojnë brenda Republikës së Serbisë, Ministria për Komunitete dhe Kthim ka bërë të mundur furnizimin e ilaçeve dhe insulinës falas për pacientët kronikë  siguruesit shëndetësorë të Republikës së Serbisë që jetojnë në Kosovë ku nuk mund t'i marrin këto ilaçe pa pagesë.  

Në këtë mënyrë, rëndësia e bashkëpunimit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është treguar shumë qartë pasi Qendra Shëndetësore dhe Istogu ishin në gjendje të punojnë pa probleme dhe siguruan mundësinë që të kthyerit dhe përdoruesit e ilaçeve që thonë se "Të fitoj jeta" të vazhdojnë me terapi të rëndësishme.

Media

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502