Djele, 12 Prill 2020 13:47

Në kuadër të projektit RRK5, 50 pako ndihme u shpërndanë Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve
 

Prishtinë,
 
Në kuadër të projektit "Kthimi dhe Ri-integrimi në Kosovë, Faza e Pestë (RRK5)" i zbatuar për shumë vite nga Ministria për Komunitete dhe Kthim së bashku me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, në partneritet me Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në fillim të Prillit 2020, paketat e ndihmës higjeno-ushqyese u shpërndanë në 50 familjet më të rrezikuara, nga të cilat 285 përfitues përfituan drejtpërdrejt nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
 
Në përgjigje të shpërthimit të COVID 19, janë ndërmarrë hapa për të ndihmuar përfituesit më të prekshëm në koordinim me zyrën e BE-së në Kosovë dhe MKK-në, dhe dorëzimi i paketës me veprimin 'Ndihmë shtesë' filloi.
 
Përfituesve u janë ofruar edhe fletëpalosje të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në gjuhën shqipe, serbe dhe rome në lidhje me masat parandaluese kundër COVID 19 gjatë shpërndarjes së paketës.
 
Përfituesit e fazave të mëparshme të programit RRC të BE u vlerësuan gjithashtu, duke identifikuar 203 familje më të rrezikuara që kanë nevojë për ndihmë emergjente. Për këto familje, dorëzimi i paketës së Ndihmës Shtesë do të përfundojë deri në fund të Prillit 2020.

 

 repan11b a

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502