Enjte, 14 Maj 2020 21:48

Janë shpërndarë 253 pako ushqimore dhe higjienike


Prishtinë, 14 maj 2020

Në kuadër të projektit "Kthimi dhe Ri-integrimi në Kosovë, Faza e Pestë (EU-RRK-5)", i cili Ministria për Komunitete dhe Kthim bashkëfinancon me Zyrën e Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë, dhe po zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), shpërndarja e 200 paketave të ndihmës ushqimore dhe higjenës për familjet e cenueshme, personat e zhvendosur dhe të kthyerit, të cilët u kthyen në Kosovë vitet e kaluara si pjesë e projektit RRK-5, ishin përfitues të kësaj pakoje.

Deri më tani, 253 familje ose gjithsej 1387 njerëz, kryesisht nga komunitetet Rom, Ashkali, Egjiptian, Boshnjak dhe Serb, janë ndihmuar në të dy fazat e shpërndarjes së paketave të ndihmës ushqimore dhe higjenës në kuadër të projektit RRK-5. Përveç paketave, stafi i IOM-it shpërndau fletëpalosje në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në gjuhën Rome, Shqip dhe Serbisht për masat parandaluese kundër COVID-19.

Ministria për Komunitete dhe Kthim në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë, në partneritet me IOM-in, po implementon projektin EU-RRK 5 në 13 komuna në Kosovë, përkatësisht: Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Graçanicë, Istok, Kamenicë, Klinë, Novobërdë, Obiliq, Pejë, Prizren, Rahovec dhe Shtërpcë.

 

repan11b a

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502