Stampo këtë faqe
Enjte, 02 Korrik 2020 20:34

NJOFTIMI PËR MEDIA - Fuqizimi ekonomik i personave të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerve

NJOFTIMI PËR MEDIA

Fuqizimi ekonomik i personave të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerve

Prishtinë, 2 korrik 2020

Në përpjekjet e saj për të mundësuar kthimin e qëndrueshëm dhe integrimin e personave të zhvendosur, personave të zhvendosur brenda vendit dhe refugjatëve nga Kosova, Ministria për Komunitete dhe Kthim, së bashku me partnerët e saj nga Bashkimi Evropian, inkurajon fuqizimin ekonomik të këtyre familjeve. Fillimi i biznesit me mjete nga Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë është një nga mënyrat në të cilat të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit pajisen me stabilizim socio-ekonomik dhe jetesë.

Për këtë qëllim, sot, katër familje në komunat e Graçanicës, Obiliqit dhe Klina morën pajisje për prerjen dhe përpunimin e drurit dhe pastrimin, të cilat do të jenë burim i të ardhurave dhe jetesës për ta në të ardhmen. Në periudhën e kaluar, Ministria për Komunitete dhe Kthim ndërtoi shtëpi për këto familje, si pjesë e fazës së pestë të projektit "Kthimi dhe Integrimi në Kosovë" (EU RRK - 5).

Gjatë dorëzimit të pajisjeve, përdoruesit nuk e fshehin kënaqësinë dhe mirënjohjen e tyre. Sipas tyre, ata morën atë që u duhej për punë dhe të ardhura, dhe gjëja më e rëndësishme është që ata tani mund të mbështesin veten dhe familjarët e tyre nga puna e tyre. Pa stabilitet ekonomik, nuk ka mbijetesë, dhe pa mbijetesën e atyre që jetojnë në Kosovë, procesi i kthimit bëhet i pakuptimtë. Kjo është arsyeja pse ne përpiqemi të mbështesim ata që e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë në këtë mënyrë. Ne i jemi mirënjohës Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë që na përkrah në projekte të rëndësishme dhe Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) për zbatimin e këtyre projekteve.

 

repan11b a