Marte, 04 Gusht 2020 17:32

Njoftim i përbashkët i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, Misioneve të OSBE-së dhe UNHCR-it në Kosovë


Prishtinë, 4 Gusht, 2020

Ministri për Komunitet dhe Kthim, Dalibor Jevtic, Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Ambasadori Jan Braathu dhe Shefi i Misionit të UNHCR në Kosovë, Erol Arduç zhvilluan një takim virtual për të diskutuar çështjet e përgjithshme të komunitetit, përfshirë luftën kundër pandemisë Covid-19, sigurimin e nevojave  ndihmë për personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe të kthyerit dhe gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat e zhvendosur përmes vazhdimit të "Procesit Shkup".  Ministri Jevtic informoi homologët e OSBE-së dhe UNHCR-it për aktivitetet e vazhdueshme të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim synojnë të arrijnë zgjidhje të qëndrueshme për 80 familje të zhvendosura dhe të cenueshme të vendosura në Qendrën Kolektive të PZHBV-ve në komunën Shtërpcës dhe mbulimin e detyrimeve mujore të qirasë / shërbimeve për 51 familje të kthyera (226 individë nga komunitetet Rom, Ashkalli dhe Egjiptian) nga Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut që gjetën strehimin përkohësisht në shtatë komuna të Kosovës.  Pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu për rëndësinë e mbështetjes së procesit të kthimit dhe riintegrimit dhe shprehën vlerësime për mbështetjen e vazhdueshme dhe të vazhdueshme të BE-së në këtë drejtim.
 OSBE dhe UNHCR do të mbështesin përpjekjet e Ministrisë në zhvillimin e një konference ndërinstitucionale rajonale për zgjidhje të qëndrueshme për personat e zhvendosur brenda "Procesit të Shkupit", e cila në këtë moment mund të shërbejë si një platformë lehtësuese për procesin e dialogut në vazhdim në Bruksel.

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502