Enjte, 27 Gusht 2020 16:53

Fuqizimi ekonomik i personave të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerve


 Prishtinë, 27 gusht 2020

Në përpjekjet e saj për të mundësuar kthimin e qëndrueshëm dhe integrimin e personave të zhvendosur, personave të zhvendosur brenda vendit dhe refugjatëve nga Kosova, Ministria për Komunitete dhe Kthim, së bashku me partnerët e saj nga Bashkimi Evropian, inkurajon fuqizimin ekonomik të këtyre familjeve.  Fillimi i biznesit me stimuj nga Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë është një nga mënyrat në të cilat të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda pajisen me stabilizim socio-ekonomik dhe jetesë.

 Për këtë qëllim, sot, përfaqësuesit e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim u dorëzuan gjashtë motokultivator me shtojcë makinash personave të zhvendosur brenda vendit në komunën e Obiliqit, dy në Gjakovë dhe tre në Klinë.

 Në periudhën e kaluar, Ministria për Komunitete dhe Kthim ndërtoi shtëpi për këto familje, si pjesë e projektit "Kthimi dhe Integrimi në Kosovë".

 Gjatë dorëzimit, disa prej përdoruesve të kënaqur thanë me fjalë falënderimi që pasi të kenë marrë një çati mbi kokë, ata tani mund ta përdorin këtë grant për të kultivuar tokën dhe për të krijuar jetesën e tyre.

 Familja e Veličko Gašić nga Klina posedon disa hektarë tokë bujqësore që ata kultivuan para zhvendosjes.  Pasi u kthyen në vendlindje, familja Gašić jetoi nga rritja dhe shitja e grurit, misrit dhe perimeve.  Kjo familje nuk do të shpenzojë më të ardhurat e fituara me vështirësi për të marrë me qira makineri bujqësore, sepse ata morën atë që u duhej më shumë.

 Pa stabilitet ekonomik, nuk ka mbijetesë, dhe pa mbijetesën e atyre që jetojnë në Kosovë, procesi i kthimit bëhet i pakuptimtë.  Kjo është arsyeja pse ne përpiqemi të mbështesim ata që e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë në këtë mënyrë.

 Ministria për Komunitete dhe Kthim gjithashtu shpreh mirënjohjen e saj të plotë për Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë për mbështetjen tonë në projekte të rëndësishme dhe Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) që zbaton këto projekte.

 

repan11b a

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502