Premte, 23 Tetor 2020 09:34

MOBILE DHE PAKO USHQIMORE PËR 14 SHTËPI

MOBILE DHE PAKO USHQIMORE PËR 14 SHTËPI

Prishtinë, 22 tetor

Se sigurimi i kushteve adekuate të jetesës për të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit është qëllimi kryesor, Ministria per Komunitete dhe Kthim tregon se këto ditë punojnë intensivisht në pajisjen e shtëpive të ndërtuara rishtas me mobilje dhe teknikë të bardhë.

Këtë herë, 14 familje serbe dhe rome të zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerve në Graçanicë dhe Obilic morën orendi të reja, teknikë të bardhë dhe paketa ushqimore dhe higjienike për një total prej 74 anëtarësh.

Këshilltari i Ministrit për Komunitete dhe Kthim, Millosh Stankoviq, gjatë shpërndarjes së sotme të kësaj ndihme të rëndësishme për katër familje në Graçanica, theksoi se Ministria dhe Ministri Dalibor Jevtić e dinë mirë se me çfarë sfidash përballen të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit dhe kjo është arsyeja pse ne përpiqemi të ndihmojmë sa më shpejt që eshte e mundur të zhvendosurit dhe të kthyerit në shtëpitë e reja.

Ndërtimi dhe pajisja e 14 shtëpive për personat e zhvendosur dhe të kthyerit në komunat e Graçanicës dhe Obilic u krye si pjesë e fazës së pestë të programit "Kthimi dhe Ri-integrimi në Kosovë", financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim dhe zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin. Deri në fund të vitit, 101 shtëpi për të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda do të ndërtohen me këtë program.  

 

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502