%PM, %26 %601 %2015 %13:%DH

Jevtic dhe Cliff

%PM, %02 %723 %2015 %16:%N

Jevtic: Lidhja marrëveshje

%PM, %16 %627 %2015 %14:%T

Jevtic në Kamenicë

%PM, %12 %621 %2015 %13:%T

Miholjdan në Hoçë të Madhe

%PM, %01 %589 %2015 %13:%M

Jevtic në Ranillug

Faqja 4 di 4
logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045