%PM, %04 %738 %2015 %16:%DH

(Në) siguria dhe uzurpimi i pronës problemet më të mëdha të serbëve në Pejë

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045