%PM, %10 %761 %2015 %17:%DH

Dalibor Jevtic në komunat e Istogut dhe Srbica

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045