%AM, %29 %434 %2015 %09:%DH

NË MINISTRINË PËR KOMUNITETE DHE KTHIM ËSHTË MBAJTUR KONFERENCA VJETORE PËR MEDIA (VIDEO)

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045