%PM, %07 %750 %2016 %17:%J

Jevtic dhe Djuric nga Visoki Deçani dërgoj një mesazh paqeje

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045