%PM, %23 %634 %2016 %14:%M

JEVTIC ME DELEGACIONIN E BPRM-it TË QEVERISË SË SHBA-ve RRETH KTHIMIT, TË DREJTAVE PRONËSORE DHE SIGURISË

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045