%PM, %22 %643 %2016 %14:%M

DEKLARATË PËR MEDIA NGA TAKIMI I DITËS SË DYTË TË GRUPIT PUNUES TEKNIK PËR ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME TË TË ZHVENDOSURVE

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045