%PM, %22 %608 %2016 %13:%M

DITA E DYTË E TAKIMIT TË GRUPIT PUNUES TEKNIK PËR ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME TË PERSONAVE TË ZHVENDOSUR

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045