%PM, %22 %623 %2016 %13:%M

JEVTIC DHE STOCK RRETH BASHKËPUNIMIT TË ARDHSHËM NË MES TË MKK-së DHE ZYRËS SË BE-së NË KOSOVË

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045