%AM, %17 %369 %2016 %07:%Q

Konferenca e tretë rajonale për zgjidhje të qëndrueshme për personat e zhvendosur Beograd

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045