%AM, %10 %423 %2016 %09:%Q

TAKIMI ME STUDENTËT E NDI-së PROGRAMI I LIDERËVE TË RINJ

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045