%AM, %10 %431 %2016 %09:%Q

VIZITA NË KOMUNËN E GRAÇANICËS E KRYEMINISTRIT TË QEVERISË ISA MUSTAFA, MINISTRAVE JEVTIC DHE KUÇI

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045