%PM, %02 %550 %2016 %12:%Q

VIZITA E MINISTRIT JEVTIC NË GRACE TË VJETËR DHE DORËZIMI SOLEMN I PËRDORIMIT TË PARKUT PËR FËMIJË

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045