%PM, %20 %822 %2016 %18:%Q

TË ZHVENDOSURIT SHËNUAN FESTËN E TRINISË SË SHENJTË NË MUSHTISHT – SË SHPEJTI KTHIMI I FAMILJEVE TË PARA

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045