%PM, %01 %795 %2016 %18:%Q

JEVTIC DHE NUMANOVIQ BISEDUAN RRETH KTHIMIT TË TË ZHVENDOSURVE NË KOSOVË

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045