%PM, %30 %804 %2016 %18:%M

JEVTIC: QËLLIMI PËRFUNDIMTAR ZGJIDHJE E QËNDRUESHME E ÇËSHTJES SË TË ZHVENDOSURVE KUDO QË NDOHEN

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045