%PM, %30 %775 %2016 %17:%M

JEVTIC NË MAL TË ZI: DO T’I KTHEJMË TË GJITHË QË DËSHIROJNË TË KTHEHEN

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045