%PM, %25 %782 %2016 %17:%M

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I TRETË I RREGULLT I KOMISIONIT NDËRMINISTROR PËR KTHIM

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045