%PM, %22 %720 %2016 %16:%M

JEVTIC: NE DO TË VAZHDOJMË TË NDIHMOJMË RINDËRTIMIN E KISHAVE NË KOSOVË

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045