%PM, %20 %727 %2016 %16:%M

JEVTIC DHE KAPITANOVIC RRETH POZITËS DHE NEVOJAVE SË POPUJVE JO-SHUMICË NË KOSOVË

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045