%PM, %13 %708 %2016 %16:%P

JEVTIC: DO TU NDIHMOJMË TË ZHVENDOSURVE NGA PRIZRENI QË TË KTHEHEN SA MË SHPEJTË NË QYTETIN E TYRE

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045