%PM, %08 %639 %2016 %14:%P

JEVTIC: TË PËRFSHIHEMI TË GJITHË QË TË NDIHMOJMË ROMËT

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045