%PM, %07 %772 %2016 %17:%P

JEVTIC: PËR TË DREJTAT E ROMËVE DUHET TË FLITET CDO DITË

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045