%AM, %10 %521 %2017 %11:%N

TAKIM ME AMBASADORËT E SHTETEVE TË KUINTIT

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045