%AM, %02 %527 %2017 %11:%N

KONFERENCA E SIGURISË NË STAMBOLL

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045