Merkure, 25 Tetor 2017 11:46

JEVTIC, RAKIC DHE SIMIC ME ZYRTARIN E SHBA-VE ZOTËRI BRYAN HOYT YEE

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045