%PM, %16 %544 %2017 %12:%T

TAKIM ME AMBASADORIN E TURQISË NË KOSOVË KIVILCIM KILIÇ

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045