%PM, %24 %577 %2017 %12:%N

"Deklaratë pas takimit të grupeve teknike brenda konferencës rajonale në Podgoricë"

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045