%AM, %24 %536 %2017 %11:%N

Konferencë rajonale për zgjidhje të qëndrueshme të kthimit të personave të zhvendosur në Kosovë – procesi i Shkup

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045