%PM, %23 %996 %2017 %22:%N

Mbrëmja e Donatorëve "Ditët e Mëshirës"

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045