Merkure, 22 Nentor 2017 12:56

Jevtic me ambasadorin e Sllovenisë në Kosovë Bojan Bertoncelj

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045