%PM, %09 %598 %2015 %13:%P

Nikolic dhe Jevtic në Shtërpce: Shtërpca është simbol i mbijetesës së sërbëve në Kosovë

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045