%PM, %09 %606 %2015 %13:%P

Nikolic dhe Jevtic: Me bekimin e peshkopit Teodosije do të rinovohet Kisha e Shën Stefanit në Brezovicë

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045