%PM, %12 %610 %2015 %13:%P

Jevtic në Rahovec me rastin e vendosjes së grafitëve

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045