%PM, %08 %618 %2015 %13:%T

Takimi i dytë i rregullt i Komisionit Ndërministror për Kthim

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045