%PM, %16 %720 %2015 %16:%T

Jevtic në Kamenicë: shoqëria Kosovare duhet të bëjë më shumë që kthimi të jetë më i mirë

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045