%PM, %17 %727 %2015 %16:%N

Jevtic rreth opozitës, gjykatës kushtetuese dhe rreth buxhetit

Media

logo kosovo 
Republika e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038 552 045