Djele, 11 Shtator 2016 15:55

Më shumë se 200 serbë të zhvendosur vizituan Ferizajin

Media

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502