Merkure, 14 Shtator 2016 12:07

Ministri Jevtic është takuar me Raportuesin Special të KB-së Caloko Bejani

Media

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502