Merkure, 14 Dhjetor 2016 10:32

Kamenicë, fshati Grizime, vizita familjes Djokic dhe SHF Desenka Maksimovic

Media

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502