Merkure, 08 Shkurt 2017 19:49

JEVTIC DHE NILS RRETH RESPEKTIMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE PROBLEMEVE NË PROCESIN E KTHIMIT

Media

logo kosovo 
Qeveria e Kosovës
________________
Ministria për komunitete dhe kthim
 

Sheshi Nëna Terezë
Fushë Kosovë
038/200 16 502